Ηλιόπετρα | Θανάσης Παπακωνσταντίνου ( Θέατρο Bράχων 2014 )

Από την εμφάνιση του Θανάση Παπακωνσταντίνου και της Μπάντας του στο Θέατρο Βράχων το καλοκαίρι του 2014

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *